Tak for jeres støtte

Vores støtter

Modified Solutions ApS (støttet med mandetimer)

Mit Fund

Mit Fund er en App til din smartphone - som bliver udviklet til Android først og dernæst iPhone, måske senere til andre systemer.

Systemet fungere kort fortalt ved at man i marken gør et fund, og her starter man programmet som henter en GPS position (mobil data er ikke påkrævet) - man laver en log i telefonen med ganske få klik og tager eventuelt et eller flere billeder af sit fund.

Når man kommer hjem, eller hvor man ellers har et godt data signal - synkroniserer man sin telefon med serveren, og alle fund dukker op under "Dine Fund" her på siden, hvor de kan uddybes yderligere, beskrives og man kan eventuelt lægge flere billeder op af sit nu rensede fund.

Hvis du har valgt fundet er offentligt - kan det ses på Seneste offentlige fund

Sådan støtter du

Send eventuelt en e-mail til mss@modified.dk, med hvor meget du ønsker at støtte projektet med, samt eventuelle spørgsmål og ønsker.

Derudover skal vi bruge adressen til jeres internet side samt et eventuelt transparent logo (logo er kun hvis du er blandt top støtterne)

Alternativt kan du indbetale et beløb efter frit valg på dette kontonummer: 9312 0000402540 (Modified Solution ApS) i Balling Sparekasse.

Introduktion

Modified Solutions er allerede i gang med at lave en app til Android smartphones, hvor man kan logge alle arkæologiske fund med GPS koordinater, billeder og beskrivelser af fundet – let, simpelt og ligetil, og vi har brug for økonomisk støtte til at få denne udviklet helt færdig med alle ønskede funktioner.

Hvorfor støtte appen?

Vi er begrænset økonomisk, da vi desværre ikke har kunnet få offentlig støtte til projektet. Modified Solutions har indtil videre brugt langt over 250 timer på at lave denne app samt websiden til fremvisning af fund, det har vi betalt selv - det vil derudover koste en del timers arbejde at få lavet app til iPhone samt lavet integrationen til museerne samt den fremtidige NemID integration - samt alle de ting som museer og detektorførere måtte ønske.

Send eventuelt en e-mail til mss@modified.dk med hvor meget du ønsker at støtte projektet med, samt eventuelle spørgsmål og ønsker. Derudover skal vi bruge adressen til jeres internetside samt et eventuelt højtopløseligt transparent logo (logo er kun hvis du er blandt top støtterne). Alternativt kan du indbetale et beløb efter frit valg på dette kontonummer: 9312 0000402540 i Balling Sparekasse, angiv en e-mail adresse så vi kan sende en email faktura. Modified Solutions - CVR: 34804389

Hvorfor overhovedet en app?

Flere tusinde danskere går hver måned rundt med eksempelvis metaldetektor i Danmark og gør masser af fund - alt lige fra flintøkser til nyere mønter, naturligvis mange hundrede ting af national historisk interesse.

Efter vores mening er det ikke kun danefæ, der er af national historisk interesse, men også mønter, smykker og andre ting fra eksempelvis 1649, 1788 eller 1911 - ikke nødvendigvis særlig meget nu, men om 20-50 år vil det give et stort og gyldent overblik over Danmarks historie at kunne se sprednings felter af, hvor der er gjort mange fund fra eksempelvis år 1200 til 1250, og hvor finder man oftest sølvmønter fra 1800-1900 tallet. Det vil give et flot og godt overblik over tusinder af fund på et kort.

Målet er at få lavet en database med hundrede tusinder eller millioner af fund gjort i den danske muld over adskillige år – så man også om 100 år kan finde og sammenligne fundene.

Systemet skal være søgbart af alle museer og private på kryds og tværs, og alle museer skal kunne se alle fund samt alle detaljer om fundet.

Teknologien er nu med os

Efterhånden går alle rundt med en smartphone i hånden, og for det meste kan en nyere telefon få et meget præcist GPS signal - det skal være let, simpelt og ligetil for brugere af appen at tilføje et fund med denne præcise placering.

Den enkelte finder skal kunne angive de basale informationer, når man er ude i felten og tage billeder af sit fund, og når man så kommer hjem til sin computer, kan man logge på Mit Fund hjemmesiden og redigere sit fund, uddybe historien samt fortælle historien om emnet.

Pral faktoren og trafik

De fleste der finder noget specielt søger anerkendelse for sit fund, at få sit navn i historiebogen og eventuelt blive refereret til. Mange deler sit fund på Facebook, Pinterest eller laver sin egen hjemmeside med sine fund.

Med tiden vil MitFund.dk blive et søgbart medie – som måske kan kaldes et privat museum med adgang til at se fund gjort igennem nyere tid, der ligger ude ved private findere.

Den enkelte finder har dog også have muligheden for at lave ethvert fund privat, så det kun er finderen og museerne, der kan se de enkelte fund.

Problematikken for museerne

Især folk der går med metaldetektor er meget gode til at logge alle sine fund, få skrevet GPS koordinater på et stykke papir og aflevere fundet på museet, men de fleste museer er overbebyrdede med fund, og vejen fra at anmelde et fund til at få det afvist eller godkendt som eksempelvis danefæ er meget lang – dokument førelsen er heller ikke ikke den samme mellem de mange danske museer, der bruger adskillige forskellige systemer.

Tak for moralsk opbakning til

Peter Vang Petersen Danefæ museumsinspektør ved Nationalmuseet
Mikkel Kieldsen Museumsinspektør ved Viborg Museum
Thy-Mors Detektorforening Se scannet brev

Peter Vang Petersen, Danefæ museumsinspektør backer ideen og projektet op

Peter Vang Petersen, Danefæ museumsinspektør på Nationalmuseet skrev: (Citat)

Ang. Detektor App til arkæologisk feltregistrering med mobiltelefon

På et hastigt arrangeret møde d. 21.juli her på Nationalmuseet, blev undertegnede og et par arkæolog-kolleger fra Kulturstyrelsen og Roskilde Museum præsenteret for Modified Solutions planer om udvikling af en Detektor App til ”on site – registrering” af detektorfund og andre oldsager med mobiltelefon.

En App i stil med den foreviste beta version vil utvivlsomt være til stor gavn for såvel findere som de offentlige museer, der foretager danefæbehandling af de mange detektorfund, som i disse år gøres i Danmark.

For løsfundne oldsager er registrering af position (GPS-koordinater) på fundtidspunktet helt afgørende for tingenes videnskabelige brugbarhed, og en App som den beskrevne vil gøre registrering af essentielle funddata meget nemmere, hurtigere og mindre fejlbehæftet end nu, hvor tilsvarende data ofte først knyttes til genstandene efter hjemkomsten fra fundstedet.

Mulighederne for on site-logning af position, foto og foreløbig klassifikation vil reducere risikoen for fejllæsning af data og forbytning af fundgenstande.

Endvidere vil muligheden for at sende digitale funddata ledsaget af digitale billeder via internettet smidiggøre museernes registrering og danefæbehandling af fundene.

Jeg er sikker på, at dansk arkæologi vil kunne få stor gavn af en App som den beskrevne, og jeg kan derfor varmt anbefale Modified Solutions at gå videre med udviklingsarbejdet.

Jeg skal i øvrigt gerne anbefale projektet i forbindelse med eventuelle ansøgninger om fond støtte til udviklingen af den funktionsklare version af Detektor App.

Målet med projektet Mit Fund

Vi ønsker at tage en del af denne arbejdsbyrde af museernes skuldre og få lavet en fælles fund database – også med de fund der ligger i private hjem, fordi museerne ikke mener, de vil være museums værdige – sandsynligvis mest af alt, fordi de ikke vil have dem til at ligge på lager uden nogensinde at blive fremvist. Museet vil så altid kunne finde kontaktoplysningerne på finderen igennem Mit Fund systemet.

Målet med Mit Fund er derudover, at museer automatisk kan hente data, billeder, koordinater, finders egen beskrivelse, samt mange andre detaljer om fundet, inde i et IT system ved museet og, eventuelt bare ud fra en URL sendt til museet, kan afgøre, om det er værd at kalde ind til museet, og derigennem kan spare museet mange mandetimer i fund vurdering.

Fordelene for “Mit Fund” støtter

Alle støtter, der ikke direkte frabeder sig at blive nævnt, vil blive vist på Mit Funds side ”Vores støtter” på https://www.mitfund.dk/supporters

Derudover vises de otte største støttende firmaers logo i bunden af alle sider på www.MitFund.dk (med mindre det frabedes) med direkte link til firmaets hjemmeside.

Derudover vil de tre største støttende firmaers logo blive vist på skift når appen læses ind på telefonen (mens appen forbereder opstart tager det ofte et til to sekunder), med mindre det frabedes. Det vil ikke være til gene for brugeren, da det alligevel vil være, mens man venter.

Hvem er Modified Solutions

Modified Solutions ApS blev stiftet 28. november 2012 efter at have heddet Modified Site Solution igennem adskillige år og været et enkeltmandsfirma. Firmaet er beliggende i Viborg.

Vi er vokset siden 2012 fra en mand til på nuværende seks fuldtidsansatte samt en til to deltidsstillinger. Vores mål er at lave billige men alligevel professionelle hjemmesider i eksempelvis PHP, MySQL og JQuery. Læs eventuelt mere her: https://www.modified.dk/