Få tilladelse til at gå på jorden af lodsejer og forpagter

Værktøjer

Sæt dig ind i reglerne!

Husk ALTID!

Du må gerne gå, hvor du har fået LOV, dog må du IKKE gå, hvor du ikke har fået lov.

En Lodsejer er ejeren af jorden - og en Forpagter er manden der eventuelt lejer jorden til en eller anden form for brug.

Det er altid en god ide også at spørge forpagteren om tilladelse, inden man betræder jorden.

Man skal respekterer forpagterens restriktioner i forhold til at gå på jorden, hvis vedkommende ikke ønsker, at man opholder sig på den, når der er tilsået eller der eksempelvis er dyr på jorden.

Derudover er det en god idé at få af vide, hvem der eventuelt har jagten på jorden. Så bør man undlade at afsøge jorden, når jægerne på jorden/eller naboens jord er på jagt.

Husk at du ALDRIG må gå på jord, uden at lodsejeren har givet tilladelse til det. Det kan sammenlignes med, at du går ind i folks huse. Der er ganske strenge regler for at gå på andre folks jord.

Sæt dig ind i reglerne!

Læs Naturstyrelsens guide til at gå med metaldetektor og læs Museumsloven her. samt bekendtgørelsen om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen

Tips og tricks er skrevet af Tom Frank Christensen, og er tænkt som råd og vejledning til førere af metaldetektore.

Problematisk, men ikke umuligt!

Det kan godt være problematisk, mentalt udfordrende og skræmmende at gå igang med - dog er det ikke umuligt at finde landmænd med så åbent et sind, at man får lov at gå på deres jord.

1. Start lokalt

Som nybegynder detektorfører vil jeg anbefale dig, at du starter helt lokalt. Start gerne sammen med din familie, nærmeste kontakter eller venner som har noget jord.

2. Få lavet et detektor visitkort

Når du nu skal ud med din detektor, der måske har kostet en masse penge, kan du evt. bruge lidt penge på visitkort som dette, som du kan have med dig.

Der skal gerne fremgå telefonnummer, email og andre relevante informationer såsom navnet på din detektorforening, hvis du er i en selvfølgelig samt et eventuelt link til din offentlige profil her på Mit Fund.

De fleste vil opfatte et visitkort som seriøst og kan se, at du er seriøs med dit foretagende . Det viser også, at du har gjort noget ekstra ud af sagen. Desuden udstråler det, at du måske er i en detektorforening, hvor du overholder reglerne.

3. Fortæl at du rydder op på jorden.

Min erfaring er, at mange landmænd kan være tøvende, indtil man fortæller, at man er med til at rydde op i naturen. Man kan forklare, at man har tænkt sig at tage alt skrammel med sig, som man kommer forbi- det kan være øldåser, kapsler, plastik og andre ting, som aldrig forsvinder i naturen, og som er skadeligt for mennesker og dyr. NB: Husk nu også at gøre det når du lover det. - Læs endvidere min Takt og tone med metaldetektor.

4. Sæt dig ind i reglerne!

Regler for metaldetektor - Regler på stranden.

Læs Naturstyrelsens guide til at gå med metaldetektor - samtidig vil jeg henvise til Allan Faurskovs side. Og læs eventuelt Museumsloven her.

5. Hvem skal betale for en udgravning af detektorfund?

Hvem skal betale for en udgravning af metaldetektor fund?
Det sker kun ganske få gange om året, at et detektorfund giver anledning til en udgravning. Hvis DU finder ting og sager i "marken" med metaldetektor - skal lodsejer IKKE betale for eventuelle udgravninger medmindre, at han er ved at bygge på stedet, for så betyder det, at han er igang med at forstyrre jorden under pløjelagene.

Principielt betyder det, at hvis man er i gang med at lave et byggeri, skal man betale for en udgravning, dog er undtagelsen, fund af historiske ting ved almindelig landbrug eller skovarbejde.

Hvis museet beslutter sig for at lave en udgravning, fordi du har fundet noget helt vildt spændende, vil museet pænt spørge lodsejeren om tilladelse til at lave denne udgravning. I langt de fleste tilfælde vil denne vente til, at høsten er i hus, så det ikke forstyrrer lodsejeren eller forpagterens dyrkning. Hvis det skal gøres med det samme, vil lodsejer og/eller forpagter få en erstatning for afgrødetab.

Kort sagt - gør du et fund på en mark på eller omkring lodsejers bygninger på normal vis , vil staten altid betale for udgravningen. Derfor nævner jeg faktisk også ofte over for lodsejer, at jeg vil anbefale at området ved nybyggeri først afsøges med en metaldetektor - både for at skåne eventuelle fund, men også for at lodsejeren vil undgå eventuelle tab.

6. Hold kontakten ved lige med lodsejeren!

Gå gerne forbi din lodsejer engang imellem med en mønt, nogle gamle ting og sager, som du ikke selv vil beholde. Send eventuelt et link til deres område her på Mit Fund, hvor de til enhver tid kan gå ind og se de fund, som du har lavet på deres område.

7. Besøg dem indimellem med en flaske vin

Vis gerne at du værdsætter tilladelsen til at gå på deres jord... Det betyder ganske lidt for dig set i forhold til, hvad det koster at leje jord til eks. jagt - og her får du lov til at gå gratis eller næsten. Så vis gerne, at du værdsætter deres venlighed.